Books of Dr Babasaheb Ambedkar

  • भारतातील जाती  त्यांची संरचना उत्पत्ती आणि विकास  Download
  • जातीभेद निर्मूलन            Download
  • क्रांती -प्रतिक्रांती             Download
  • शूद्र पूर्वी कोण होते         Download Part 1      Downlaod Part 2
  • अस्पर्श्य मूळचे कोण      Download
  • बुद्ध कि कार्लमार्स          Download
  • बुद्ध आणि त्यांचा धम्म    English Download   |     Marathi Download     |        Hindi Download