Executive Committee 2023


Office Bearer of BANAE Executive Committee since 1988

YearsPresidentVice PresidentSecretary Joint SecretaryTreasurerInternal AuditerExecutive MemberExecutive MemberExecutive Member
88-89 Meshram P B NAHaste S MNA NA NANANANA
89-92 Moon B BNANagrale D PNANANANANANA
92-94Atey D M Kamble P B Gadekar P GBadawane C E Borghate V B NAMoon B B Nagrale D PJadhav Ashok
94-96Atey D M Shambharkar A NGadekar P GKamble M RBorghate V B Hadke M SMoon B B Kamfade S G Sonkusare R G
96-98Jadhav AshokShambharkar A NMatey M AThoolkar S PHadke M SMoon B B Atey D M Gadekar P GGodghate D M
98-99Matey M ATaksande N V Jadhav AshokThoolkar S PBorghate V B Hadke M SMoon B B Kamfade S G Khobragade P S
99-2000Patil N UTaksande N V Jadhav AshokThoolkar S PBorghate V B Godghate D MNagrale D PMoon B B Khobragade P S
2000-2001Patil N UGodbole H SJadhav AshokThoolkar S PBorghate V B Khobragade P SNagrale D PAtey D M Taksande N V 
2001-2002Patil N UGodbole H SUmre B SThoolkar S PBorghate V B Khobragade P SNagrale D PAtey D M Taksande N V 
2002-2004Patil N UUmre B SPatil V TLawatre K TNitnaware A LGawande P TNagrale D PGajbhiye B SNagrare P K
2004-2006Atey D M Dahiwade S GDeogade P BFusate W LNitnaware A LNagrare P KGhadse M LGhotekar N ZKhobragade P S
2006-2008Choudhary V BKhobragade P SKamble S KBadawane C E Dongre S ABodele S KRamteke R SChahande R S Borghate V B 
2008-2010Matey M ASakhare V GKhobragade P SBadawane C E Nagrare P KGanar H NWasnik GopalKamble BholanathBorghate V B 
2010-2012Borghate V B Khobragade LalitKhobragade P SWasnik GopalNagrare P KRahate R GBorikar O GNehare S RPatil P S
2012-2014Khobragade P SPatil AshokPazare SushantIngle JayantWasnik GopalJanbandhu R WRamteke M R Nehare S RThoolkar S P
2014-2016Talware S KUmre B STaksande N V Wankhede PrafullaJanbandhu R WNakhale NileshIngle JayantKamble NiteshRahate R G
2016-2018Talware S KPrabhakar PatilDr. Manoj RamtekeNilesh NakhaleGopal WasnikPravin JadhavShilpa GanvirVijay DhabardeNilima Dharkar
2018-2020Khobragade P. SRaut Mahendra JanardhanIngle Jayant AmbadasGanvir Shilpa PadmakarWasnik Gopal H.Meshram Sumit MoreshwarKamble Nitesh PadmakarEr. Jayant IngleManwar Dhammanand R.
2020-2023Rahul ParulkarSudhan DhawaleBhushan AmbadeSupriya ThulYogita ShambharkarRavindra NemanePraveen KamblePrashant Dethe
YearsPresidentVice PresidentSecretary Joint SecretaryTreasurerInternal AuditerExecutive MemberExecutive MemberExecutive Member