Executive Committee 2021-2023


Office Bearer of BANAE Executive Committee since 1988

YearsPresidentVice PresidentSecretaryJoint SecretaryTreasurerInternal AuditerExecutive MemberExecutive MemberExecutive Member
88-89Meshram P BNAHaste S MNANANANANANA
89-92Moon B BNANagrale D PNANANANANANA
92-94Atey D MKamble P BGadekar P GBadawane C EBorghate V BNAMoon B BNagrale D PJadhav Ashok
94-96Atey D MShambharkar A NGadekar P GKamble M RBorghate V BHadke M SMoon B BKamfade S GSonkusare R G
96-98Jadhav AshokShambharkar A NMatey M AThoolkar S PHadke M SMoon B BAtey D MGadekar P GGodghate D M
98-99Matey M ATaksande N VJadhav AshokThoolkar S PBorghate V BHadke M SMoon B BKamfade S GKhobragade P S
99-2000Patil N UTaksande N VJadhav AshokThoolkar S PBorghate V BGodghate D MNagrale D PMoon B BKhobragade P S
2000-2001Patil N UGodbole H SJadhav AshokThoolkar S PBorghate V BKhobragade P SNagrale D PAtey D MTaksande N V
2001-2002Patil N UGodbole H SUmre B SThoolkar S PBorghate V BKhobragade P SNagrale D PAtey D MTaksande N V
2002-2004Patil N UUmre B SPatil V TLawatre K TNitnaware A LGawande P TNagrale D PGajbhiye B SNagrare P K
2004-2006Atey D MDahiwade S GDeogade P BFusate W LNitnaware A LNagrare P KGhadse M LGhotekar N ZKhobragade P S
2006-2008Choudhary V BKhobragade P SKamble S KBadawane C EDongre S ABodele S KRamteke R SChahande R SBorghate V B
2008-2010Matey M ASakhare V GKhobragade P SBadawane C ENagrare P KGanar H NWasnik GopalKamble BholanathBorghate V B
2010-2012Borghate V BKhobragade LalitKhobragade P SWasnik GopalNagrare P KRahate R GBorikar O GNehare S RPatil P S
2012-2014Khobragade P SPatil AshokPazare SushantIngle JayantWasnik GopalJanbandhu R WRamteke M RNehare S RThoolkar S P
2014-2016Talware S KUmre B STaksande N VWankhede PrafullaJanbandhu R WNakhale NileshIngle JayantKamble NiteshRahate R G
2016-2018Talware S KPrabhakar PatilDr. Manoj RamtekeNilesh NakhaleGopal WasnikPravin JadhavShilpa GanvirVijay DhabardeNilima Dharkar
2018-2020Khobragade P. SRaut Mahendra JanardhanIngle Jayant AmbadasGanvir Shilpa PadmakarWasnik Gopal H.Meshram Sumit MoreshwarKamble Nitesh PadmakarEr. Jayant IngleManwar Dhammanand R.
YearsPresidentVice PresidentSecretaryJoint SecretaryTreasurerInternal AuditerExecutive MemberExecutive MemberExecutive Member