babasaheb-ambedkar-national-association-engineers
executive-committee
Executive Committee
Executive Committee 2018-2019

President :-

Khobragade P. S.:-
----

Vice President :-

Raut Mahendra Janardhan
----

Secretary :-

Ingle Jayant Ambadas
----

Joint Secretary :-

Ganvir Shilpa Padmakar
----

Treasurer :-

Wasnik Gopal H.
----

Internal Auditer :-

Meshram Sumit Moreshwar
----

Executive Member :-

Kamble Nitesh Padmakar
----

Executive Member :-

Manwar Dhammanand R.
----

Executive Member :-

Wadade Navneet Sahadeo
----


Office Bearer of BANAE Executive Committee since 1988

Years President Vice President Secretary  Joint Secretary Treasurer Internal Auditer Executive Member Executive Member Executive Member
88-89  Meshram P B  NA Haste S M NA  NA  NA NA NA NA
89-92  Moon B B NA Nagrale D P NA NA NA NA NA NA
92-94 Atey D M  Kamble P B  Gadekar P G Badawane C E  Borghate V B  NA Moon B B  Nagrale D P Jadhav Ashok
94-96 Atey D M  Shambharkar A N Gadekar P G Kamble M R Borghate V B  Hadke M S Moon B B  Kamfade S G  Sonkusare R G
96-98 Jadhav Ashok Shambharkar A N Matey M A Thoolkar S P Hadke M S Moon B B  Atey D M  Gadekar P G Godghate D M
98-99 Matey M A Taksande N V  Jadhav Ashok Thoolkar S P Borghate V B  Hadke M S Moon B B  Kamfade S G  Khobragade P S
99-2000 Patil N U Taksande N V  Jadhav Ashok Thoolkar S P Borghate V B  Godghate D M Nagrale D P Moon B B  Khobragade P S
2000-2001 Patil N U Godbole H S Jadhav Ashok Thoolkar S P Borghate V B  Khobragade P S Nagrale D P Atey D M  Taksande N V 
2001-2002 Patil N U Godbole H S Umre B S Thoolkar S P Borghate V B  Khobragade P S Nagrale D P Atey D M  Taksande N V 
2002-2004 Patil N U Umre B S Patil V T Lawatre K T Nitnaware A L Gawande P T Nagrale D P Gajbhiye B S Nagrare P K
2004-2006 Atey D M  Dahiwade S G Deogade P B Fusate W L Nitnaware A L Nagrare P K Ghadse M L Ghotekar N Z Khobragade P S
2006-2008 Choudhary V B Khobragade P S Kamble S K Badawane C E  Dongre S A Bodele S K Ramteke R S Chahande R S  Borghate V B 
2008-2010 Matey M A Sakhare V G Khobragade P S Badawane C E  Nagrare P K Ganar H N Wasnik Gopal Kamble Bholanath Borghate V B 
2010-2012 Borghate V B  Khobragade Lalit Khobragade P S Wasnik Gopal Nagrare P K Rahate R G Borikar O G Nehare S R Patil P S
2012-2014 Khobragade P S Patil Ashok Pazare Sushant Ingle Jayant Wasnik Gopal Janbandhu R W Ramteke M R  Nehare S R Thoolkar S P
2014-2016 Talware S K Umre B S Taksande N V  Wankhede Prafulla Janbandhu R W Nakhale Nilesh Ingle Jayant Kamble Nitesh Rahate R G
2016-2018 Talware S K Dr. B. S. Umre, Er. N. V. Taksande Prafulla M. Wankhede Ravindra Janbandhu Nilesh Nakhale Er. R. G. Rahate Er. Jayant Ingle Nitesh P. Kamble
2018-2020 Khobragade P. S Raut Mahendra Janardhan Ingle Jayant Ambadas Ganvir Shilpa Padmakar Wasnik Gopal H. Meshram Sumit Moreshwar Kamble Nitesh Padmakar Er. Jayant Ingle Manwar Dhammanand R.